شرکت گوگل روی قابلیت جدیدی به نام “Lookup” برای برنامه‌ تماس خود (Google Phone) کار می‌کند که می‌تواند به جستجوی نام شخص تماس گیرنده بپردازد.

احتمالا شما هم در مواجهه با تماس شماره‌های ناشناس دوست داشته باشید تا قبل از تماس مجدد از نام شخص تماس گیرنده مطلع شوید. در حال حاضر برنامه‌های مختلفی مانند برنامه Truecaller به این منظور وجود دارند و این قابلیت مفید را ارائه می‌دهند. حالا گوگل در حال توسعه‌ی چنین قابلیتی بر پایه‌ی برنامه‌ تماس خود است.

در نسخه ی 127.0.620688474 بتای اپلیکیشن تماس گوگل، قابلیت جدیدی کشف شده که با استفاده از آن گوگل به جستجوی نام شخص تماس گیرنده می‌پردازد. این قابلیت برای هر شماره‌ی ناشناس دکمه‌ی جدید “جستجو” را اضافه می‌کند و می‌تواند با جستجو در لیست شماره‌های ذخیره شده در گوگل به شما نام شخص یا نام شرکت تماس گیرنده را نمایش دهد، هرچند این قابلیت امکان نمایش نام شماره‌های شخصی را ندارد و تنها از شماره‌های ثبت شده در بایگانی گوگل استفاده می‌کند. به همین دلیل برنامه‌هایی مانند Truecaller همچنان برتری خود را حفظ خواهند کرد.

به نظر می‌رسد این قابلیت از ماه گذشته در کشور ژاپن در حال تست بوده و احتمالا از تیرماه به نسخه‌ی پایدار و جهانی برنامه راه پیدا می‌کند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/280925/lookup-google-app/