دانشمندان موفق به کشف اولین مورد سندرم داون در نئاندرتال‌ها شده‌اند. این بیماری در یک کودک نئاندرتال‌ در ۱۴۵ هزار سال پیش پیدا شده است.

قطعه‌ای از جمجمه یک کودک شش ساله‌ که چند صد هزار سال پیش در غاری در والنسیا اسپانیا زندگی می‌کرد، دانشمندان را به یافته جالبی رسانده است.

محققان ناهنجاری‌هایی را در گوش داخلی این کودک پیدا کرده‌اند که با سندرم داون سازگاری دارد. اما دانشمندان متوجه نکته جالب‌تری نیز شدند.

دکتر مرسدس والورده، محقق اصلی این پژوهش، گفته است که زنده ماندن کودک نئاندرتال‌ تا شش سال نشان‌دهنده ساختار اجتماعی بسیار مشارکتی در میان نئاندرتال‌ها و حس مراقبت آن‌ها از یکدیگر بوده است. 

این در حالیست که موارد قبلا کشف شده از افراد مبتلا به سندرم داون، حداکثر ۱۶ ماه زنده مانده‌اند و همین موضوع یاعث شگفتی محققان شده است.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/291497/first-case-of-down-syndrome-neanderthals/