ژاپن اعلام کرده که استفاده از فلاپی دیسک‌ در مراکز دولتی را برای همیشه کنار می‌گذارد. برخی سازمان‌های دولتی ژاپن هنوز از این فناوری قدیمی استفاده می‌کنند.

طبق اعلامیه آژانس دیجیتال ژاپن، فلاپی دیسک‌‌ها دیگر در مراکز دولتی این کشور استفاده نخواهند شد، اما هنوز در یکجا باید از فلاپی استفاده شود و آن سیستم نظارت بر بازیافت خودروست.

رویترز اخیرا گزارش داده بود که در حال حاضر بیش از ۱۹۰۰ فرایند اداری در مراکز دولتی ژاپن با استفاده از فلاپی دیسک انجام می‌شوند.

در حالیکه خیلی‌ها فکر می‌کنند ژاپن کشور بسیار پیشرفته‌ای است اما هنور در برخی سازمان‌های دولتی آن از فناوری‌های قدیمی مثلا فلاپی دیسک استفاده می‌شود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/291519/japans-government-says-goodbye-to-floppy-disks/