اپل به کاربران آیفون در ۹۸ کشور دنیا به خاطر حمله جاسوس‌افزاری هشدار داد. اپل چند ماه پیش هم به کاربران آیفون در ۹۲ کشور دنیا هشدار حمله مشابهی را داده بود.

اپل در بیانیه خود گفته است که حمله جاسوس‌افزاری جدید ممکن است امنیت شما را به خطر بیندارد هرچند که این شرکت اشاره‌ای به هویت حمله‌کنندگان یا کشورهای دخیل در این حملات نکرده است.

در سال‌های اخیر حمله جاسوس‌افزارها به ویژه در مورد روزنامه‌نگاران و سیاستمداران شدت گرفته است که این موضوع باعث نگرانی اپل را شده است.

برای مثال جاسوس‌افزار پگاسوس یکی از مواردی است که بارها توسط کشورهای مختلف برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران استفاده شده است.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/292383/apple-alerts-iphone-users/