همستر کامبت یک بازی تلگرامی از نوع Tap to Earn است که کاربران با ضربه زدن روی آن توکن جمع می‌کنند. این توکن‌ها ممکن است در آینده بین بازیکنان توزیع شود.

همستر کامبت ادعا کرده که صدها میلیون کاربر فعال دارد و به‌زودی ایردراپ این بازی اتفاق خواهد افتاد و توکن آن در صرافی‌ها لیست خواهد شد.

هنوز زمان دقیقی برای توزیع توکن همستر کمبت و انجام ایردراپ آن اعلام نشده است. همچنین اطلاعاتی درباره اینکه روی چه بلاکچینی و چه صرافی‌هایی عرضه خواهد شد وجود ندارد.

همستر کامبت تا حدود زیادی شبیه نات کوین است و باید منتظر بمانیم و ببینم که سرنوشت آن چه خواهد شد.

توجه داشته باشید که این مطلب به معنای تائید بازی همستر کامبت توسط مسترجانبی نیست و آینده این بازی در حال حاضر نامشخص است.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/288078/hamster-kombat/