ناسا هشدار داده است که سیارک ۲۰۲۴ LB۴ که ابعادی به بزرگی یک هواپیما دارد در حال نزدیک شدن به زمین است.

ناسا پیش‌بینی کرده که این سیارک اواخر امروز یا اوایل فردا به نزدیکی زمین می‌رسد، ولی احتمال برخورد آن با زمین کم است مگر اینکه انحرافی در مسیر آن ایجاد شود.

سیارک ۲۰۲۴ LB۴ با سرعت ۷.۶ کیلومتر بر ثانیه در حال حرکت است که سرعت بالایی محسوب می‌شود و در صورت برخورد با زمین ممکن است خطرناک باشد.

ناسا به‌طور مداوم در حال رصد آن دسته از اجرام آسمانی است که در حال نزدیک شدن به زمین هستند و با بهره‌گیری از تلسکوپ‌ها و سیستم‌های راداری می‌تواند ابعاد و خطرات احتمالی آنها را تشخیص دهد.

درهرحال باید منتظر بمانیم و ببینیم این سیارک چقدر برای زمین خطرناک خواهد بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/289261/nasa-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-lb%DB%B4/