ناسا به مناسبت جشن هالووین، تصویر جدیدی از یک سحابی ستاره‌ای که توسط رصدخانه IXPE گرفته شده به اشتراک گذاشته است. این تصویر بسیار شبیه به دست انسان است و یک سحابی را در فاصله ۱۶۰۰۰ سال نوری از ما نشان می‌دهد.

این سحابی با نام PSR B1509-58 بقایای یک ستاره ابرغول مرده را نشان می‌دهد. ستاره‌های ابرغول یکی از بزرگترین ستاره‌ها در کیهان هستند. بیشتر این ستاره‌ها را ستارگان دنباله اصلی می نامند که معروفترین آن‌ها خورشید خودمان است. ستاره‌های دنباله اصلی به دلیل همجوشی هسته‌ای به وجود آمده‌اند که در آن، اتم‌ها برای ایجاد واکنش زنجیره‌ای و تولید انرژی و نور ذوب می‌شوند.

این ستاره‌ها برای حفظ واکنش همجوشی خود، به هیدروژن نیاز دارند. زمانیکه که این هیدروژن تمام شود، ستاره‌های دنباله اصلی با جرم بسیار بیشتر از خورشید منفجر می‌شوند و به ستاره‌های نوترونی تبدیل می شوند.

این انفجارها، برخی از زیباترین تصاویر را ایجاد می‌کنند و تصویری که ناسا امروز منتشر کرده یکی از آن‌هاست. این سحابی، تپ اختر MS 15-52 را نشان می‌دهد که بخشی از سحابی PSR B1509-58 است و برای اولین بار توسط رصدخانه چاندرا در سال ۲۰۰۱ کشف شده بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/265104/nasa-shares-image-of-dead-hand-shaped-star-that-well-likely-never-visit/