یوتیوب مدتی است که شروع به مقابله جدی با مسدودکننده‌های تبلیغات یا ادبلاکرها کرده و حالا می‌خواهد از روش دیگری به مبارزه آن‌ها برود.

این شرکت می‌خواهد از روش تزریق تبلیغات از سمت سرور برای مقابله با مسدودکننده‌های تبلیغات استفاده کند.

به این ترتیب، تبلیغات یوتیوب به‌طور مستقیم از طریق سرورهای یوتیوب به ویدیو تزریق خواهند شد، یعنی قبل از آنکه ویدیوها به دستگاه کاربران برسند، تبلیغات در آن‌ها تزریق خواهند شد.

این روش فعلا در مرحله آزمایشی است و باید منتظر بمانیم و ببینیم چه زمانی از طرف یوتیوب اجرا می‌شود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/289320/youtube-ad-blockers/