مارک زاکربرگ بنیان‌گذار شرکت متا گفته است که شرکت‌های فناوری، توهم ساخت یک هوش مصنوعی خداگونه را دارند.

زاکربرگ در مصاحبه اخیر خود گفت که اکثر شرکت‌ها فکر می‌کنند که می‌توانند با استفاده از هوش مصنوعی چیزی شبیه به خدا بسازند اما واقعیت اینگونه نیست.

به گفته او، کاربران باید بتوانند به پلتفرم‌های هوش مصنوعی متنوعی براساس علایق خود دسترسی داشته باشند. 

زاکربرگ معتقد است که شرکت‌های فناوری نباید هوش مصنوعی را احتکار کنند و فکر کنند که در حال ساخت چیزی خداگونه هستند.

متا ظاهرا در حال توسعه نوعی هوش مصنوعی است که در همه پلتفرم‌ها از جمله عینک‌های هوشمند قابل استفاده باشد.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/290864/mark-zuckerberg-accuses-ai-competitors/