اسپیس ایکس قراردادی به ارزش ۸۴۳ میلیون دلار با ناسا برای خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مدار در سال ۲۰۳۰ منعقد کرد.

ناسا اسپیس ایکس را توسعه فضاپیمایی به منظور از مدار خارج کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۳۰ انتخاب کرده است و اعلام کرده است قراردادی به ارزش ۸۴۳ میلیون دلار با اسپیس ایکس در این زمینه منعقد کرده است.

ایستگاه فضایی بین‌المللی به پایان دوران عملیاتی خود نزدیک می‌شود. با گرم شدن تنور برنامه‌ها برای استقرار ایستگاه‌های فضایی تجاری جدید، اولین ایستگاه فضایی بین المللی در نهایت باید در پایان سال ۲۰۳۰ به صورت ایمن از بین برود.

ناسا قرار است در این ماموریت از فضاپیمای U.S. Deorbit Vehicle استفاده کند. تا به حال جزئیات کمی در مورد U.S. Deorbit Vehicle در دسترس است. با این حال، این سازمان تصریح کرده است که این فضاپیما از سایر فضاپیماها از جمله کپسول دراگون اسپیس ایکس که وظیفه ارسال محموله و خدمه به ایستگا‌ه فضا‌یی را دارد، متفاوت‌تر خواهد بود. پس از اتمام توسعه فضاپیمای U.S. Deorbit Vehicle توسط اسپیس ایکس، ناسا مالکیت آن را در اختیار خواهد گرفت و از آن در طول ماموریت خود بهره‌مند خواهد شد.

فضاپیمای U.S. Deorbit Vehicle و ایستگاه فضایی بین المللی با ورود مجدد به جو از هم خواهند پاشید و یکی از وظایف بزرگ پیش روی اسپیس ایکس این است که اطمینان حاصل کند ایستگاه به گونه ای وارد جو شود که هیچ منطقه پرجمعیتی را به خطر نیندازد.

ناسا و شرکای آن ابتدا در حال ارزیابی استفاده از فضاپیمای روسی روسکوسموس پروگرس برای انجام این ماموریت بودند، اما به این نتیجه رسیدند که به یک فضاپیمای جدید برای خارج کردن مدار نیاز دارند. مسئولیت تجزیه ایمن ایستگاه فضایی بین المللی بر عهده پنج آژانس فضایی فعال در ایستگاه فضایی بین‌المللی شامل ناسا، آژانس فضایی کانادا، آژانس فضایی اروپا، آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن و شرکت فضایی دولتی روسکوسموس است. با این وجود هنوز مشخص نیست که آیا همه طرف‌ها این مبلغ قرارداد را پرداخت خواهند کرد یا خیر.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/290775/spacex-scores-843m-nasa-contract-to-de-orbit-iss-in-2030/