گوگل در رویداد Google I/O 24 خود از قابلیت AI Overviews برای موتور جستجوی خودش رونمایی کرد.

گوگل گفته است که AI Overviews تجربه جستجوی کاربران را تغییر خواهد داد و آن را بهبود خواهد بخشید.

به نظر می‌رسد این قابلیت در واقع نسخه هوش مصنوعی و ارتقایافته قابلیت تجربه جستجوی مولد (SGE) است که سال گذشته توسط گوگل معرفی شد.

درهرحال باید منتظر بمانیم و بینیم این قابلیت چه امکاناتی را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/285781/ai-overviews-google/