شهر تونیس هراکلیون که در مصر باستان شعر بسیار معروفی بود و با نام «ونیز نیل» نیز شناخته می‌شود، حالا در اعماق دریا کشف شده است.

در مرکز تونیس هراکلیون یک معبد بزرگ وجود داشت که آن زمان بسیار مشهور بود و گفته می‌شود که این شهر از نظر تجاری نیز شهرت زیادی داشت و به عنوان یک شهر ساحلی دارای بنادر زیادی بود.

ظاهرا وقوع یک زلزله بزرگ و ایجاد سونامی سهمناک باعث شده تا تونیس هراکلیون زیر آب برود و حالا بقایای آن کشف شده است.

این شهر باستانی ظاهرا در حدود قرن هشتم قبل از میلاد تاسیس شده و حتی شهر معروف اسکندریه توسط اسکندر مقدونی در فاصله ۲۴ کیلومتری آن در سال ۳۳۰ قبل از میلاد ساخته می‌شود.

گفتنی است تنها تعدادی از متون باستانی به وجود چنین شهری اشاره کرده بودند و خیلی‌ها در مورد واقعی بودن آن شک داشتند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/281116/thonis-heracleion/