طبق گزارش جدید Statcounter، سهم بازار ویندوز ۱۱ به بالاترین میزان خود رسیده است. از طرفی سهم ویندوز ۱۰ کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، سهم بازار ویندوز ۱۱ به عدد ۲۹.۷۱ درصد رسیده است که یک رکورد برای این سیستم‌عامل محسوب می‌شود.

از طرفی، سهم ویندوز ۱۰ کاهش یافته و به عدد ۶۶.۱ درصد رسیده است، اما همچنان بالاترین میزان استفاده را در بین نسخه‌های ویندوز دارد.

سهم بازار سیستم‌عامل‌های مختلف مایکروسافت در حال حاضر به صورت زیر است:

  • ویندوز ۱۰: ۶۶.۱ درصد
  • ویندوز ۱۱: ۲۹.۷ درصد
  • ویندوز ۷: ۲.۹۵ درصد
  • ویندوز ۸.۱: ۰.۴ درصد
  • ویندوز XP: حدود ۰.۳۹ درصد

گفتنی است مایکروسافت قصد دارد بعد از اکتبر ۲۰۲۵ پشتیبانی از ویندوز ۱۰ را قطع کند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/291288/running-windows-11/