بنا به گزارش منابع خبری داخلی، در جلسه‌ای با حضور رئیس‌ کل بانک مرکزی و مدیران‌عامل بانکها، ریال دیجیتال رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، مشتریان از تیرماه امسال می‌توانند بدون نیاز به اسکناس یا کارت‌ بانکی، از طریق کیف پول ریال دیجیتال، خریدهای خود را انجام دهند یا اقدام به انتقال پول به کیف پول سایر مشتریان کنند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/290029/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/