مقامات ترکیه اعلام کردند دانش آموزی بدلیل تقلب در امتحان کنکور با استفاده از هوش مصنوعی بازداشت شده است. 

به گزارش خبرگزاری Ars Technica، پلیس ترکیه دانش آموزی را به اتهام توسعه طرحی پیچیده که از هوش مصنوعی و دستگاه‌های مخفی برای تقلب در امتحان استفاده می‌کرد، دستگیر کرد.

هویت این دانش آموز هنوز فاش نشده است و بنا به گزارشات وی روانه زندان شده و در انتظار محاکمه می‌باشد. این حادثه در شهر ایسپارتا در جریان آزمون سراسری کنکور رخ داد. لازم به ذکر است در ترکیه تقلب در امتحانات جرمی سنگین محسوب می‌شود.

دستگاه مخفی ابتدا سوالات امتحان را اسکن می‌کرد. سپس هوش مصنوعی پاسخ سوالات را از طریق هدفون بیان می‌کرد. هنوز مشخص نشده است که دانش آموز از کدام مدل عصبی در این سیستم استفاده کرده است.

پلیس اسپارتا با انتشار ویدئویی نحوه کارکرد این دستگاه را نشان داد. در این ویدئو، افسر پلیس سوالی را اسکن می‌کند و نرم افزار مرتبط با هوش مصنوعی از طریق هدفون پاسخ صحیح را منتقل می‌کند.

پلیس ترکیه علاوه بر دانش آموز، فرد دیگری را به ظن همکاری با وی، بازداشت کرد. پلیس همچنین گوشی هوشمندی را پیدا کرده است که ظاهرا برای ارتباط بین افراد دخیل در این طرح استفاده می‌شد.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/289202/in-turkey-a-student-created-an-ai-device-to-cheat-on-an-exam-but-he-was-arrested-for-it/