طبق گزارش‌های منتشرشده، جولیان آسانژ افشاگر ویکی‌لیکس از زندان بریتانیا آزاد شده و به استرالیا پرواز کرده است.

گفته می‌شود جولیان آسانژ به توافقی با آمریکا دست یافته است که در صورت اعتراف به گناهکار بودن خود می‌تواند آزاد شود.

 آسانژ به دلیل انتشار غیرقانونی اطلاعات محرمانه دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گرفت.

در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق و جنگ افغانستان را فاش کرد که برخی از آن اسناد محرمانه بودند. جولیان آسانژ طبق قوانین جاسوسی آمریکا، با بیش از ۱۰۰ سال زندان مواجه بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/290299/%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%98-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7/