تیک تاک قرار است به اولین شبکه اجتماعی تبدیل شود که به طور خودکار محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را برچسب گذاری می‌کند.

شرکت تیک تاک این هفته رسماً اعلام کرد که برچسب‌گذاری خودکار محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی در پلتفرم‌های شخص ثالث را آغاز کرده است. با ایت کار دیگر شاهد سردرگمی کاربران در رابطه با تصاویر و ویدیوهای هوش مصنوعی نخواهیم بود.

بیش از یک سال است که محتوای ساخته شده با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تیک تاک برچسب گذاری می‌شوند، اما به زودی، تیک تاک تصاویر هوش مصنوعی ساخته شده توسط پلتفرم‌های خارجی را نیز برچسب گذاری خواهد کرد. ابزار تیک تاک ابتدا فناوری اعتبار محتوا (Content Credential) را می‌خواند و سپس برچسب گذاری می‌کند. فناوری اعتبار محتوا محصول پروژه Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) می‌باشد. اعتبار محتوا با متصل کردن ابرداده به محتوای هوش مصنوعی باعث تسهیل فرایند برچسب‌گذاری هوش مصنوعی می‌شود.

برچسب‌گذاری محتوای هوش مصنوعی از امروز بر روی تصاویر و ویدیوها اعمال خواهد شد و به زودی شامل محتوای صوتی نیز خواهد شد. محتوای ساخته شده توسط هوش مصنوعی در زیر نام کاربری، برچسب “AI-generated” به معنای «تولید شده توسط هوش مصنوعی» را خواهد داشت.

احتمال می‌رود فرایند برچسب‌گذاری تدریجی باشد، زیرا محتوا برای شناسایی و برچسب‌گذاری باید دارای اعتبار محتوا باشد.با اضافه شدن اعتبارنامه به محتواهای سایر پلتفرم‌ها، شناسایی هوش مصنوعی در تمام شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد.

در آینده، تیک تاک اعتبار محتوا را به محتوای پلتفرم خود اضافه خواهد کرد. این اعتبارنامه‌ها هنگام دانلود تصاویر و ویدیوها باقی می‌ماند و حذف نمی‌شوند، بنابراین افراد و سایر شبکه‌های اجتماعی می‌توانند از ابزار C2PA Verify برای شناسایی محتوای هوش مصنوعی که در تیک تاک ساخته شده است استفاده کنند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/285376/tiktok-becomes-first-social-network-to-auto-label-ai-generated-content/