ناسا عکس جدیدی منتشر کرده که یک انفجار ۸۰۰ ساله را به ما نشان می‌دهد. این انفجار در صورت فلکی ذات‌الکرسی اتفاق افتاده است.

به گفته ناسا، این انفجار متعلق به یک ابرنواختر در حدود ۸۰۰ سال پیش است که به مدت ۱۸۵ روز قابل مشاهده بوده و حالا ما می‌توانیم تصویر آن را مشاهده کنیم.

این انفجار دارای ساختار شعاعی‌شکل است که انبوهی از ذرات را به سمت بیرون پرتاب می‌کند و در نور فروسرخ به رنگ‌ صورتی و قرمز دیده می‌شود.

این تصویر با ترکیب داده‌های چندین تلسکوپ به دست آمده است و بقایای یک ابرنواختر بسیار تماشایی و خیره‌کننده را به ما نشان می‌دهد.

دیدن تصاویر چنین پدیده‌هایی که هزاران و میلیون‌ها سال پیش در فضا رخ داده‌اند در نوع خود بسیار جالب‌توجه و هیجان‌انگیز است.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/279966/scientists-find-supernova-that-wowed-ancient-astronomers/