نامزدهای نهایی مسابقه عکاسی کمدی حیوانات ۲۰۲۴ مشخص شده است که شامل عکس‌های جالب و خنده‌داری از حیوانات خانگی می‌شود.

مسابقه عکاسی کمدی حیوانات برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ برگزار شد و هر سال پذیرای صدها عکس کمدی و خنده‌دار از حیوانات خانگی است که در ادامه نامزدهای امسال را مشاهده می‌کنید.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/286980/comedy-pet-photo/