دانشمندان هوش مصنوعی جدیدی توسعه داده‌اند که می‌تواند بیماری سرطان را خیلی زودتر تشخیص دهد و به درمان آن کمک کند.

در این روش، دانشمندان از فناوری یادگیری ماشینی برای تشخیص تغییرات بافت‌های بدن برای پیدا کردن  نشانه‌های متیلاسیون DNA استفاده می‌شود.

این هوش مصنوعی با بهره‌گیری از محاسبات سریع منجر به تشخیص زودهنگام انواع سرطان در مراحل اولیه بیماری می‌شود.

البته این فناوری هنوز جای پیشرفت زیادی دارد و لازم است که مکانیسم‌های مختلف بروز سرطان در آن لحاظ شود.

بنابراین انتظار می‌رود که استفاده از مدل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی منجر به تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر سرطان‌های مختلف شود که سالانه جان میلیون‌ها انسان را می‌گیرد.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/290604/cancer-can-be-detected-ai/