متا قصد دارد قابلیت جدیدی معرفی کند که در حال حاضر در پلتفرم X موجود است: فیدهای فقط تائید شده.

آدام موسری، رئیس اینستاگرام گفته است که این شرکت در حال تست این قابلیت است که فقط پست‌های افراد تائید شده را در فید دیگران نشان دهد.

به گفته موسری، یک گزینه جدید Meta Verified در قسمت Following و Favorites برای کاربران اینستاگرام نمایش داده خواهد شد تا به آنها اجازه داده شود بین دو نوع فید سوئیچ کنند.

گفتنی است سرویس Meta Verified که در اوایل سال جاری ارائه شد، با قیمت ۱۱.۹۹ دلار برای نسخه وب و ۱۴.۹۹ دلار برای اپلیکیشن قابل دسترس است.

در هر حال باید ببینیم بازخورد کاربران نسبت به قابلیت جدید اینستاگرام چگونه خواهد بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/264619/instagram-will-soon-have-the-option-to-show-only-posts-from-meta-verified-people/