پس از انتقادات فراوان، اینستاگرام سرانجام مجبور شد برچسب تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی را تغییر دهد.

اینستاگرام حالا به جای برچسب «ساخته‌شده با هوش مصنوعی» از برچسب «اطلاعات هوش مصنوعی» استفاده می‌کند.

اعتراض عکاسان به این بود که اینستاگرام به اشتباه در برخی موارد، عکس‌هایی که با هوش مصنوعی تولید نشده بودند را برچسب‌گذاری می‌کرد.

با توجه به اینکه فناوری تشخیص محتوای تولید شده با هوش مصنوعی هنوز چندان پیشرفته نیست، مشکلات این‌چنینی طبیعی است.

برچسب‌گذاری هوش مصنوعی در اینستاگرام به این منظور انجام می‌شود که از سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/291278/ai-info-labe-instagram/