به مناسبت انتشار دوباره آلبوم «تیلور سویفت ۱۹۸۹» گوگل یک ایستراگ جذاب را به موتور جستجوی خود اضافه کرده که حاوی پازل است و درصورت حل کردن ۳۳ میلیون پازل توسط تمامی شرکت کنندگان، شگفتی جدیدی برای آن ها ظاهر می‌شود. به لطف شرکت کنندگان، بیش از یک سوم از پازل‌ها حل شده است و شما هم می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

تیلور سویفت با همکاری گوگل قصد دارد تا طرفدارانش را به وجد بیاورد. از اینرو، هر شرکت کننده موظف است تا ۸۹ پازل را حل کند تا تعداد پازل‌های حل شده به رقم ۳۳ میلیون برسد. تاکنون بیش از ۸ میلیون پازل حل شده است و در نهایت، این گاو صندوق باز خواهد شد تا ایستراگ خاصی را که هیچ یک از کاربران از آن خبر ندارند را دیده شود.

در حال حاضر، کاربران همچنان می‌توانند پازل‌ها را حل کنند؛ از اینرو، می‌توانید به گوگل کروم مراجعه کنید یا موتور جستجوگر گوگل را فعال کنید.

هر پازل براساس موزیک خواننده ساخته شده و کاربر باید براساس حروفی که در اختیار او قرار دارد، نام موسیقی تیلور سویفت را بسازد تا به نتیجه درست برسد.

برای یافتن پازل تیلور سویفت از روش پایین استفاده کنید.

  • Google.com را بازی کنید.
  • در بخش جستجو، نام Taylor Swift را سرچ کنید.
  • در بخش پایین، گاو صندوقی با رنگ آبی کم رنگ را مشاهده می‌کنید.
  • برای حل پازل، جواب را در بخش Search bar بنویسید.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/261732/googles-taylor-swift-puzzle-is-nearing-completion-hours-after-it-all-began-how-to-join/