محققان چینی موفق به ساخت اولین فرمانده نظامی هوش مصنوعی جهان شده‌اند که می‌تواند شخصیت یک فرمانده نظامی قدرتمند را شبیه‌سازی کند.

این هوش مصنوعی که در دانشگاه دفاع ملی چین ساخته شده است دارای فناوری پیشرفته برای مدیریت میدان نبرد است و قدرت فرماندهی بسیار بالایی دارد.

به‌گفته محققان چینی، اولین فرمانده نظامی هوش مصنوعی جهان قادر است تهدیدات مختلف را بررسی کند و بهترین استراتژی جنگی را ارائه دهد.

مزیت اصلی این فرمانده نظامی هوش مصنوعی آن است که می‌تواند تصمیمات نظامی را به دور از احساسات و هیجانات بگیرد و موقعیت‌های مختلف را تجزبه و تحلیل کند.

به نظر می‌رسد استفاده از هوش مصنوعی در زمینه نظامی وارد مرحله تازه‌ای شده است و کشورهایی مثل چین به دنبال بهره‌گیری از این فناوری جهت ارتقا توان نظامی خود هستند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/289685/worlds-first-ai-commander/