کارگران سامسونگ برای اولین بار در تاریخ این شرکت دست به اعتصاب زده‌اند و خواستار افزایش حقوق و دستمزد خود هستند.

اتحادیه سامسونگ الکترونیکس (NSEU) اخیرا اعلام کرده بود که در صورت موفق نبودن مذاکرات با مقامات سامسونگ دست به اعتصاب خواهد زد.

حالا این اعتصاب امروز انجام شده است و کارگران سامسونگ خواهان افزایش حقوق و پاداش خود و همچنین یک روز مرخصی اضافی در طول سال هستند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/288344/samsung-workers-strike/