OpenAI به‌تازگی تغییرات زیادی در ChatGPT ایجاد کرده و قول داده که این چت بات با قابلیت‌های صوتی و تصویری جدید عملکرد بهتری داشته باشد. این شرکت همچنین قابلیت مرور اینترنت را به این پلتفرم بازگردانده است.

حساب OpenAI در توئیتر با انتشار پستی تأیید کرده که قابلیت مرور اینترنت بار دیگر در ChatGPT قابل دسترس است. بدون قابلیت مرور اینترنت با بینگ، ChatGPT دسترسی محدودی به اطلاعات داشت، اما حالا با ادغام آن با بینگ، کاربران می توانند به آخرین اطلاعات دسترسی داشته باشند.

ادغام بینگ با ChatGPT حالا برای همه کاربران نسخه پلاس و Enterprise قابل دسترس است. البته این قابلیت برای همیشه در انحصار کاربران پولی باقی نخواهد ماند. OpenAI گفته است که جستجوی بینگ به زودی برای همه کاربران ارائه خواهد شد.

دو احتمال در این زمینه وجود دارد: یا OpenAI ممکن است بینگ را به مدل GPT 3.5 که در حال حاضر برای همه کاربران رایگان است اضافه کند، یا اینکه امکان دسترسی به GPT-4 را برای همه در ChatGPT فراهم کند. البته احتمال اینکه این شرکت جدیدترین مدل زبانی خود را به صورت رایگان در اختیار همه قرار دهد کمتر است.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/262279/openai-brings-back-internet-browsing-to-chatgpt/