یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا به نام Beryl A. Howell روز جمعه رای داد که آثار هنری که توسط هوش مصنوعی تولید می‌شوند نمی‌توانند دارای کپی رایت باشند. این رای، درباره شکایتی صادر می‌شود که توسط Stephen Thaler علیه اداره کپی رایت آمریکا ثبت شده بود. این اداره مانع از صدور حق کپی رایت برای یک تصویر تولیدشده توسط Thaler با استفاده از هوش مصنوعی شده بود.

Thaler چندین بار تلاش کرده بود تا حق کپی رایت را برای این تصویر دریافت کند اما درخواست او هر بار رد شده بود. پس از رد نهایی درخواست Thaler در سال گذشته، او از اداره کپی رایت آمریکا شکایت کرد و ادعا کرد که رفتار این اداره مطابق قانون نیست. حالا قاضی Howell شکایت او را رد کرده و گفته است که امکان اعطای حق کپی رایت برای آثاری که هیچ دست انسانی در تولید آن‌ها نقشی نداشته وجود ندارد و یکی از الزامات کپی رایت، عاملیت خود انسان است.

با این حال، قاضی Howell گفته است که ما در حال نزدیک شدن به مرزهای جدیدی از حق کپی رایت هستیم و هنرمندان زیادی در آینده از هوش مصنوعی برای خلق آثار هنری استفاده خواهند کرد. او گفته است که چالش اصلی ما این خواهد بود که تعیین کنیم چه میزان کار انسانی باید دخیل باشد تا یک اثر هنری تولیدشده توسط هوش مصنوعی دارای حق کپی رایت باشد.

Thaler می‌خواهد درخواست تجدیدنظر در پرونده خود را بدهد. وکیل او گفته است: «ما ضمن احترام با رای دادگاه، نسبت به قانون کپی رایت اعتراض داریم». اداره کپی رایت آمریکا هنوز واکنشی به رای دادگاه نشان نداده است.

در هر حال باید منتظر بمانیم و ببینیم نتیجه این دعوای حقوقی چه می‌شود.

منبع: Theverge

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/258838/ai-generated-art-cannot-be-copyrighted-rules-a-us-federal-judge-dc-district-court-judge-beryl-a-howell-says-human-beings-are-an-essential-part-of-a-valid-copyright-claim/