گوگل مپس به‌تازگی در یک به‌روزرسانی جدید، قابلیت ایموجی‌ها را برای کاربران ارائه کرده است. شما با رفتن به مسیر Edit > Edit icon می‌توانید یک ایموجی به هر لیست مپس اختصاص دهید.

فهرست‌های گوگل مپس یک قابلیت بسیار خوب برای نشانه‌گذاری نقاط ضروری روی نقشه‌ها هستند. فهرست‌ها یک قابلیت بسیار مفید برای برنامه ریزی سفرو مشخص کردن نقاط جالب دنیا است اما مشکلی که این قابلیت دارد تعداد نقاط آبی زیاد در همه جای نقشه است.

هرچه مکان‌های بیشتری به فهرست‌های گوگل مپس اضافه شوند، استفاده از آن کاملا بی‌فایده می‌شود، به‌ویژه در نمایشگر کوچک گوشی‌های هوشمند. این نقاط آبی متاسفانه روی نقشه از هم یکدیگر قابل تشخیص نیستند و به همین خاطر گوگل تصمیم گرفته قابلیت ایموجی‌ها را ارائه کند.

ارائه این قابلیت هرچند یک تغییر کوچک است، اما فهرست‌های گوگل مپس را قابل کنترل‌تر خواهد کرد. با این قابلیت، حالا تمام نقاط قابل تشخیص خواهند بود و نگاه کردن به آیکون‌های مختلف بسیار راحت‌تر از ضربه زدن روی هر نقطه آبی برای دیدن مکان موردنظر است.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/260809/google-maps-lists-were-getting-useless-then-emojis-came-along/