اینتل گزارش مالی سه ماهه دوم ۲۰۲۲ خود را منتشر کرده است و هرچند در این گزارش اشاره‌ای به تعداد پردارنده‌های عرضه شده اشاره نشده است اما به نظر می‌رسد تعداد لپ‌تاپ‌های عرضه شده با پردازنده‌های اینتل کاهش یافته است. 

طبق این گزارش، درآمد اینتل در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ از ۱۰.۳ میلیارد دلار به ۷.۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. از این درآمد، ۴.۸ میلیارد دلار از طریق عرضه قطعات برای لپ‌تاپ‌ها و ۲.۳ میلیارد دلار از طریق فروش قطعات برای کامپیوترها بوده است. درآمد بخش اول ۲۹ درصد و درآمد بخش دوم ۱۹ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که کاهش درآمد اینتل در دو بخش مذکور با شدت بیشتری رخ داده است.

اینتل گفته است که کاهش فروش محصولاتش عمدتا ناشی از کاهش تقاضا در بخش مشتریان عادی و آموزش بوده است و از طرف دیگر نیز افزایش قیمت لپ‌تاپ‌های مجهز به این قطعات باعث کاهش فروش شده است. اینتل هرچند در طول سه ماهه دوم با کاهش تقاضا در بخش کاربران عادی و آموزش مواجه شده اما در بخش تجاری عملکرد بهتری داشته است.

اگر بخواهیم عملکرد نیمه اول امسال اینتل را در نظر بگیریم، میزان قطعات عرضه شده برای لپ‌تاپ‌ها ۳۶ درصد و برای کامپیوترها ۱۵ درصد کاهش یافته است. همچنین در طول ین مدت میانگین قیمت لپ‌تاپ‌های اینتل ۲۳ درصد و قیمت میانگین کامپیوترها ۴ درصد افرایش یافته است. ‌

منبع: Gizchinaاتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/228692/shipments-of-intel-components-for-laptops-decreased-by-36-in-h1-2022/