اخیرا ستاره شناسان توانسته‌اند با کشف ۴۹ کهکشان جدید تنها در ۳ ساعت به اکتشاف بزرگی در علم نجوم دست یابند.

این کهکشان‌های گازی که توسط یک تیم به کمک تلسکوپ رادیویی MeerKAT واقع در آفریقای جنوبی کشف شده‌اند؛ به دلیل هجوم‌بردن کاوشگران طلا به کالیفرنیا در سال ۱۸۴۹، Forty-Niners نام‌گذاری شده‌اند.

رنگ قرمز و آبی به ترتیب فاصله بیشتر و کمتر گازها را نشان می‌دهند

البته تیم ستاره شناسان در هنگام برخورد با حدود ۵۰ کهکشان جدید هیچگونه اغراقی در این زمینه نکرده‌اند؛ آنها در حالی که سعی داشتند گاز تشکیل‌دهنده ستارگان در یک کهکشان رادیویی را مورد بررسی قرار دهند، با ۴۹ کهکشان جدید در رصدهای حدود ۱۸۰ دقیقه‌ای مواجه شدند؛ این اکتشاف نشان‌دهنده قدرت تلسکوپ MeerKAT در زمینه کشف گاز تشکیل‌دهنده ستارگان است.

کشف 49 کهکشان جدید
خطوط سفید نشان‌‌می‌دهند که گاز چهار کهشکان موجود در تصویر تا چه اندازه امتداد دارد

گفتنی است که بیشتر این کهکشان‌ها به یکدیگر نزدیک بوده و گروه‌های کهکشانی را تشکیل داده‌اند. سه مورد از این گروه‌ها که در شکل‌ها و اندازه‌های مختلف وجود دارند، توجه فضانوردان را به خود جلب کرده‌اند؛ همچنین از چهار کهکشانی که در تصویر قابل مشاهده هستند، سه کهکشان توسط هاله‌ای از گاز که در میان آن‌ها وجود دارد، به یکدیگر متصل شده‌اند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/279851/astronomers-discovered-49-new-galaxies-in-just-3-hours/