کاشت گیاهان در ماه تا سال ۲۰۲۶ تحت ماموریت آرتمیس توسط فضانوردان رخ خواهد داد.

برای اولین بار در نیم قرن گذشته، در ماموریت آرتمیس ۳ که برای سال میلادی ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است شاهد قدم زدن فضانوردان در سطح ماه و راه‌اندازی یک گلخانه کوچک خواهیم بود.

ناسا سه آزمایش علمی را برای تحقیق در سطح ماه انتخاب کرده است. یکی از آن‌ها برنامه LEAF‌ نام دارد که مخفف «تاثیرات ماه روی گیاهان کشاورزی» است که مطالعاتی را پیرامون نحوه تطابق‌پذیری گیاهان با محیط پیرامونی ماه به عمل خواهد آورد.

ناسا در یک بیانیه عنوان داشت: برنامه LEAF برای اولین بار تحقیقاتی را برای مشاهده نحوه فتوسنتز گیاهان، رشد و پاسخ‌های گیاهان به استرس‌های سیستمی تحت تابش‌های کیهانی و گرانش محدود ماه انجام خواهد داد.

اطلاعات جمع‌آوری شده از نحوه رشد و نمو گیاهان و همچنین پارامتر‌های محیطی اندازه‌گیری شده توسط برنامه LEAF‌ به دانشمندان کمک خواهد کرد تا نحوه استفاده از گیاهان رشد پیدا کرده در سطح ماه، برای تغذیه انسان و ایجاد یک زندگی پایدار در ماه و حتی ماورای آن را بهتر درک کنند.

ناسا به‌دنبال استخدام فضانوردان جدید برای سفر به مریخ است

این اولین تجربه کاشت گیاهان در فضا نخواهد بود، زیرا چین در ماموریت Chang’e 4 خود در سال میلادی ۲۰۱۹ دانه‌های پنبه را در سطح ماه رشد و نمو داده بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/279731/artemis-mission-astronauts-will-plant-plants-on-the-moon-in-2026/