چین به‌تازگی دستورالعمل‌هایی را به منظور تشدید کنترل بر پلتفرم‌های هوش مصنوعی مولد ارائه کرده است. کمیته امنیت اطلاعات ملی این کشور، پیش‌نویس دستورالعمل‌هایی را منتشر کرده که در آن به دو نگرانی اصلی اشاره شده است: محفاظت از داده‌های آموزشی و تنظیم مدل‌های زبانی بزرگ (LLM).

طبق این دستورالعمل‌ها، توسعه دهندگان هوش مصنوعی تنها می‌توانند از داده‌های مجاز برای آموزش پلتفرم‌های خود استفاده کنند و باید از موارد امنیتی پیروی کنند. در این طرح، به یک لیست سیاه اشاره شده است تا هرگونه داده‌های آموزشی با بیش از ۵ درصد محتوای غیرقانونی یا مضر مسدود شوند.

در کل، هدف این دستورالعمل‌ها این است که پلتفرم‌های هوش مصنوعی محتوای قانونی تولید کنند. بنابراین الگوریتم‌های هوش مصنوعی باید طبق مدل‌های ثبت‌شده توسط کمیته امنیت اطلاعات ملی چین باشند. این موضوع ممکن است منجر به محدودیت در نوآوری شود و رشد فناوری را با مشکل مواجه کند.

پیش نویس این دستورالعمل‌ها تا ۲۵ اکتبر برای دریافت بازخورد عمومی در دسترس است. چین یکی از اولین کشورهایی است که قوانین مربوط به هوش مصنوعی مولد را ارائه می‌کند و باید ببینیم که در این زمینه چگونه عمل می‌کند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/263458/china-tightens-control-on-ai-chatbots-what-does-it-mean-for-innovation/