فیلسوف استرالیایی و نویسنده کتاب آزادی حیوانات که با نام “پیتر سینگر” از او یاد می‌شود، این کتاب را در سال ۱۹۷۵ منتشر کرد که واقعیت‌های زندگی حیوانات در مزرعه صنعتی و آزمایشگاه‌ها را به همراه نتیجه اخلاقی به تصویر کشید.

حالا و نزدیک به ۵۰ سال از انتشار این کتاب، سینگر به سن ۷۶ سالگی رسیده و حالا نسخه بازنویسی شده از این کتاب را در دست دارد. این کتاب پس از نسخه به روز شده کتاب Ethics in the real world منتشر شده است که برای اولین با در سال ۲۰۱۶ منتشر شده بود.

او که پروفسور رشته اخلاق زیستی در دانشگاه پرینستون است، در کنار شغل خود به عنوان فیلسوف مبتکری شناخته می‌شود که در جنبشی بشر دوستانه و اجتماعی به نام “دوستی موثر “حضور دارد؛ این جنبش برای بررسی و سنجش علل برای دستیابی به بهترین‌ها را بررسی می کند که در فلسفه شناخته شده است؛ پیتر سینگر یکی از تاثیر‌گذارترین و بحث برانگیزترین فیلسوفان جهان است

چرا کتاب آزادی حیوانات را بازنویسی می‌کنید؟

آخرین بروزرسانی این کتاب به سال ۱۹۹۰ برمی‌گردد. اگرچه، مبحث فلسفی این کتاب به درستی توانست از خود دفاع کند، اما بخش دامداری صنعتی و کاری که روی حیوانات در آزمایشگاه‌ها انجام می‌دهیم به شکل کامل بازنویسی شد. من خیلی به بحث کشاورزی صنعتی و تاثیر این موضوع در افزایش بحران اقلیم اشاره نکردم و بیشتر خواستم تا هدف‌هایم را روی موضوع حقوق حیوانات بازتاب دهم. این کتاب نسل جدیدی از آزادی حیوانات است که با عنوان جدید در اختیار نسل جدید قرار می گیرد.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/252815/philosopher-peter-singer-theres-no-reason-to-say-humans-have-more-worth-or-moral-status-than-animals/