به نظر می‌رسد هیات مدیره OpеnAI، شرکتی که چت‌بات هوش مصنوعی محبوب ChatGPT را ساخته، در تلاش برای بازگرداندن سم آلتمن مدیرعامل سابق خود، تنها دو روز پس از اخراج اوست. این تصمیم ظاهرا به خاطر فشار سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

هیات مدیره OpenAI دلیل اخراج آلتمن را عدم صداقت او در تعامل او با اعضای هیئت مدیره بیان کرده بود. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی از این ادعاها در دسترس نیست.

اخراج آلتمن، با استعفای برخی مدیران ارشد OpenAI، از جمله گرگ براکمن هم‌بنیانگذار و رئیس سابق هیئت مدیره همراه شد.

حالا به نظر می رسد که هیات مدیره OpenAI در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و هم‌اکنون در حال مذاکره با مدیرعامل سابق برای بازگرداندن او است.

نکته جالب اینکه سم آلتمن پس از اخراج خود با انتشار توییتی گفته بود که تیم OpеnAI را دوست دارد و به این ترتیب ابراز علاقه خود را به این شرکت بیان کرده بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/266456/openai-board-in-talks-to-bring-back-fired-ceo-sam-altman/