شرکت هوش مصنوعی Luminance توانسته یک مدل هوش مصنوعی ارائه کند که یک مذاکره قرارداد را بدون دخالت انسان انجام دهد. Luminance ادعا کرده که این اولین مذاکره قرارداد مبتنی بر هوش مصنوعی است. این مدل برای دانش حقوقی خود، روی ۱۵۰ میلیون سند حقوقی آموزش دیده است.

روز دوشنبه نیز شرکت OpenAI در اقدامی GPT های سفارشی را معرفی کرد که به کاربر اجازه می‌دهد تا یک مدل شخصی را برای اهداف خود بسازد و آموزش دهد. GPT‌ها برای کاربران ChatGPT، و همچنین مشتریان ChatGPT Enterprise قابل دسترس است.

از آنجائیکه بررسی اسناد حقوقی برای وکلا زمان‌بر است، LLM‌هایی مثل مدل Luminance قادر به تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از این اسناد در عرض چند ثانیه هستند.

این مدل هوش مصنوعی می تواند باعث صرفه جویی در وقت وکلای حقوقی شود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/265639/ai-successfully-negotiated-a-legal-contract-without-human-help/