ما روز شنبه شاهد یک خورشید گرفتگی حلقوی در برخی مناطق دنیا بودیم که در آن، زمین، ماه و خورشید به گونه‌ای در یک راستا قرار می‌گیرند که سایه ماه‌ پدیده‌ای به نام حلقه آتش را ایجاد می‌کند.

حالا ناسا با انتشار تصویر جدیدی، چشم‌انداز خیره‌کننده‌ای از این رویداد آسمانی که از فاصله یک میلیون مایلی دیده می‌شود را به اشتراک گذاشته است.

این تصویر توسط دوربین EPIC ماهواره DSCOVR ثبت شده است که در یک منطقه پایدار گرانشی بین زمین و خورشید و در فاصله حدود یک میلیون مایلی از سیاره ما قرار دارد.

البته ماموریت اصلی DSCOVR نظارت بر بادهای خورشیدی جهت پیش‌بینی آب‌وهوای فضایی است، اما قادر به ثبت تصاویر نیز است.

در خورشید گرفتگی حلقوی، ماه نمی‌تواند به طور کامل جلوی خورشید را بگیرد و این موضوع به افراد اجازه می‌دهد تا لبه خورشید را در اطراف ماه مشاهده کنند. این پدیده فقط در ۹ ایالت آمریکا و همچنین بخش‌هایی از آمریکای مرکزی و جنوبی قابل مشاهده بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/264143/stunning-image-shows-annular-solar-eclipse-from-a-million-miles-away/