مایکروسافت گفته است کرد از مشتریانی که به دلیل نقض کپی رایت محتواهای تولید شده توسط هوش مصنوعی این شرکت شکایت می‌کنند، حمایت حقوقی می‌کند. این سیاست جدید که Copilot Copyright Pledge نام دارد، در واقع ادامه سیاست قبلی پوشش غرامت مالکیت معنوی مایکروسافت است.

این روزها پلتفرم‌های هوش مصنوعی مولد نظیر ChatGPT نگرانی‌های زیادی را در زمینه تولید محتواهای دارای حق کپی رایت بدون ذکر منبع ایجاد کرده‌اند. مایکروسافت به‌تازگی ابزارهایی مانند GitHub Copilot و Bing Chat ارائه کرده که می‌توانند محتواهای مختلفی مانند کد، متن و عکس تولید کنند.

حالا مایکروسافت با سیاست جدید حمایت قانونی خود می‌خواهد به مشتریان اطمینان دهد که آن‌ها می‌توانند بدون نگرانی از مسائل حقوقی کپی رایت، از پلتفرم‌های هوش مصنوعی این شرکت استفاده کنند. این سیاست قرار است خسارات احتمالی را پوشش دهد و از مشتریان در برابر موارد قانونی محافظت کند.

طبق سیاست جدید مایکروسافت، هرگونه خسارت قانونی برای مشتریانی که از Copilot، Bing Chat و سایر ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می‌کنند پرداخت خواهد شد.

مایکروسافت قبلا با شکایت‌هایی درباره فناوری Copilot شمواجه شده است. سال گذشته، موسسه Joseph Saveri یک شکایت علیه مایکروسافت و OpenAI به خاطر نقض حق کپی رایت توسط ابزار GitHub Copilot مطرح کرد. این شکایت فعلا در مرحله بررسی است و باید ببینیم مایکروسافت در این دعوای حقوقی چقدر موفق خواهد شد.

منبع: arstechnica

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/260645/microsoft-offers-legal-protection-for-ai-copyright-infringement-challenges/