کسانی از دیسکورد برای میزبانی فایل‌ها استفاده می‌کنند، باید با تغییرات جدید این پلتفرم خود را وفق بدهند. طبق تغییرات جدید قرار است لینک‌های فایل‌ها تا پایان سال جاری هر ۲۴ ساعت منقضی شوند. دیسکورد گفته است که این کار کمک می‌کند تا با بدافزارهایی که در این پلتفرم منتشر می‌شوند مقابله کند.

دیسکورد می‌گوید که این تغییرات تاثیری روی کسانی که محتوا را در این پلتفرم به اشتراک می‌گذارد نخواهد گذاشت. با این حال، لینک‌های به اشتراک گذاشته شده در خارج از دیسکورد بعد از یک روز کار نخواهند کرد.

شرکت امنیت سایبری Trellix گزارش داده است که اخیرا حدود ۱۰۰۰۰ بدافزار آنلاین پیدا کرده است که در شبکه دیسکورد ذخیره شده بودند. Trellix گفته که هکرها از وب‌قلاب‌های دیسکورد برای استخراج داده‌ها از رایانه‌های قربانیان استفاده می‌کنند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/265367/discord-file-links-will-expire-after-a-day-to-fight-malware/