تسلا قرار است در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ (نهم آذرماه)، خودروی سایبرتراک خود را معرفی کند. این رویداد که در آستین تگزاس برگزار خواهد شد، نقطه عطف مهمی برای این شرکت خودروساز خواهد بود.

با این حال به نظر می رسد که این شرکت فقط ۱۰ دستگاه از این خودرو عرضه خواهد کرد. این خبر ممکن است باعث ناامیدی دو میلیون نفری شود که قبلا این خودرو را رزرو کردند.

البته تسلا الگوهای عرضه مشابهی در تاریخچه خود دارد. برای مثال، عرضه اولیه خودروی برقی مدل ۳ در سال ۲۰۱۷ فقط شامل ۳۰ دستگاه بود که همگی در اختیار کارمندان این شرکت قرار گرفت.

بنابراین این رویکرد محافظه‌کارانه تسلا، چیز جدیدی نیست. ایلان ماسک مدیرعامل تسلا نیز اخیرا به چالش‌های سایبرتراک اذعان کرده بود. او همچنین به سهامداران تسلا توصیه کرده است که انتظارات خود را پایین بیاورند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/266470/tesla-may-deliver-only-10-cybertrucks-at-the-november-30-event/