OpenAI امروز اعلام کرده است که کسب‌وکارها می‌توانند مدل زبانی GPT-3.5 Turbo را با استفاده از داده‌های خود تنظیم کنند.

The post شرکت OpenAI مدل GPT-3.5 Turbo را برای تنظیم سفارشی باز کرد first appeared on مسترجانبی: اخبار و بررسی تكنولوژی، کامپیوتر، موبایل و اینترنت.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/259102/openai-opens-gpt-3-5-turbo-up-for-custom-tuning/