بررسی جدید محققان نشان می دهد اکثریت اجداد ما انسانها تقریبا بین ۹۱۳ تا ۸۱۳ هزار سال قبل بر اثر یک فروپاشی جمعیتی ناشی از سرمای شدید از بین رفتند.

این شواهد حاکی از این هستند که این فروپاشی و نابودی پس از یک دوره از سرما و یخبندان شدید و خشکسالی های طولانی در آفریقا و اوراسیا همزمان شده بود. وانگجی هو Wangjie Hu، متخصص ژنتیک جمعیت از دانشکده پزشکی ایکان در مونت سینای نیویورک می گوید اگر سناریوی جدید برگرفته از شده از DNA درست و صحیح باشد، تعداد نسبتا کمی از بازماندگان سرمای بزرگ عصر حجر ممکن است به گونه ای از اجداد انسان خردمند، نئاندرتال ها و دنیسووا تبدیل شده باشند. او و همکارانش با تجزیه و تحلیل های DNA استخراج شده از فسیل های باستانی تخمین می زند که این گونه مشترک با اجداد ما بین ۷۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ سال پیش ظاهر شده اند.

با در نظر گرفتن گزارش جدید محققان که در یک سپتامبر عرضه شده است با توجه به برخی اعضای انسان homo که به مدت ۱۱۷۰۰۰ سال یخزدگی را تجربه کرده اند میتوان نتیجه گرفت تعداد ۱۲۸۰ انسان در ان دوره قادر به تولید مثل بوده اند تعدادی که برای جلوگیری از انقراض انسان کافی به نظر می‌رسیده است. این تیم همچنین تعداد افرادی که قبل از این یخبندان در حال زندگی بودند را چیزی مابین ۵۸۶۰۰ تا ۱۳۵۰۰۰ نفر تقریب میزنند.

در همین راستا تیم هو یک روش آماری جدید برای تخمین زمان زیست و اندازه جمعیت‌های زادآور باستانی با استفاده از الگوهای گونه‌های ژنی مشترک در جمعیت‌های انسانی امروزی ابداع کرده اند. داده های ژنتیکی مدرن از ۳۱۵۴ نفر در ۱۰ جمعیت آفریقایی و ۴۰ جمعیت اروپایی و آسیایی به دست آمده است. گروه هو این اطلاعات را از دو پایگاه داده علمی DNA انسان به دست آورده اند.

دانشمندان تنوع مورد انتظار این گونه های مدرن را بر اساس تاریخچه های جمعیتی باستانی فرضی محاسبه کردند که برخی از آنها دوره هایی از کاهش شدید تعداد حشرات بالغ را شامل می شد. محققان نتیجه می‌گیرند که سقوط جمعیت در میان اجداد انسان که از حدود ۹۳۰۰۰۰ تا ۸۱۳۰۰۰ سال پیش به طول انجامید، به بهترین وجه بیانگر تنوع ژنتیکی در داده‌های تجزیه و تحلیل‌شده بود.

دانشمندان دریافتند آفریقایی ها شواهد ژنتیکی بسیار قوی تری از سقوط جمعیت باستانی نسبت به غیر آفریقایی ها نشان دادند. این تیم می‌گوید: احتمالاً جمعیتی از اجداد انسان در از حدود ۹۰۰ هزار سال قبل در آفریقا زندگی می‌کرده‌اند، اگرچه نمی‌توان گزینه اوراسیا را به‌عنوان منطقه‌ای برای دیگر بازماندگان کنار گذاشت.

منبع: sciencenews

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/260393/extreme-cold-human-ancestors-population-crash-dna/