تصویری جدید از تلسکوپ فضایی هابل میدان شگفت‌انگیزی دربردارنده هزاران ستاره که قسمتی از یک خوشه کهکشانی به نام tarzan 12 است را نشان می‌دهد. این مجموعه ستاره‌ها توسط نیروی گرانش در محیطی که تقریباً می‌توان آن را کروی فرض کرد کنار هم گردآمده‌اند.

این خوشه بخصوص در کهکشان راه شیری و صورت فلکی قوس Sagittarius قرار گرفته است و نزدیک به ۱۵ هزار سال نوری با ما فاصله دارد.

یکی از دانشمندانی که بر روی داده‌های هابل کار می‌کند گفته است این خوشه بخصوص یک مثال بسیار خوب برای نشان‌دادن نقش و اهمیت گردوغبار میان ستاره‌ای در تحقیقات نجومی است. برای اینکه به این خوشه نگاه کنم باید نگاه خود را از میان ابرها، گاز و گردوغبار میان ستاره‌ای درون راه شیری گذر دهیم. مواردی که بر روی رصدهای ما از این خوشه اثر می‌گذارد. این دانشمند در ادامه می‌گوید موقعیت این خوشه با پراش و پخش نور آبی و اجازه‌دادن به رسیدن طول‌موج‌های سرخ‌تر به زمین برای ما فضای زیادی برای مطالعه ذرات گردوغباری میان ستاره‌ای میان ما و خوشه فراهم می‌کند.

دلیل وجود رنگ‌های مختلف ستارگان در این تصویر به دلیل تفاوت عمر آنها است موردی که باعث می‌شود ستاره‌های جوان که داغ‌تر هستند به رنگ آبی بدرخشند. با این توضیح که داغ‌ترین ستاره‌های آبی موجود در این تصویر در واقع پشت یا جلوی این خوشه قرار گرفته‌اند نه داخل آن. در خود این خوشه ما فقط شاهد ستاره‌های پیر هستیم ستاره‌هایی که باگذشت از عمرشان سردتر و قرمزتر می‌شوند.

منبع: digitaltrends

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/260791/space-hubble-terzan-12/