این‌روزها اکثر شرکت‌های فناوری اقدام به اخراج تعداد زیادی از کارکنان خود کرده‌اند و به نظر می‌رسد مایکروسافت هم قرار است در ماه مارس امسال حدود ۱۰ هزار نفر از نیروهای خود اخراج کند‌. اما سوال اینجاست که چرا مایکروسافت به جای اخراج کارکنان خود حقوق مدیران ارشد خودش از جمله ساتیا نادلا مدیرعامل این شرکت را کاهش نمی‌دهد‌. 

در حالیکه مایکروسافت از تصمیم خود برای کاهش هزینه‌ها حرف می‌زند اما ما شاهد هستیم‌ که حقوق نادلا در طول چند ماه گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر فاصله حقوق این شخص با سایر کارکنان مایکروسافت به ۲۸۹ برابر رسیده است و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بر این عدد افزوده خواهد شد.  فاصله حقوق مدیرعامل مایکروسافت در سال‌های گذشته با متوسط حقوق کارکنان این شرکت به صورت زیر بوده است:

  • در سال ۲۰۱۸: حدود ۱۵۴ برابر حقوق متوسط کارکنان مایکروسافت
  • در سال ۲۰۱۹: حدود ۲۴۹ برابر متوسط حقوق 
  • در سال ۲۰۲۰: حدود ۲۵۷ برابر 
  • در سال ۲۰۲۱ : حدود ۲۸۱ برابر 
  • در سال ۲۰۲۲: حدود ۲۸۹ برابر

در هر حال، مایکروسافت می‌خواهد ۱۰ هزار نفر را از کار بیکار کند چون نمی‌خواهد حقوق مدیران ارشد خود را کاهش دهد. این نیروها قرار است از واحدهای مختلفی مثل واحد محصولات واقعیت مجازی و واحد AltSpaceVR اخراج شوند، در حالیکه این واحدها جزو ارکان‌های اصلی مایکروسافت در توسعه هدست‌های واقعیت مجازی هولولنز بودند‌.

بد نیست بدانید که در سال ۲۰۲۲ مدیر ارشد مالی مایکروسافت ۲۶ میلیون دلار حقوق دریافت کرده است و نایب رییس این شرکت بیش از ۲۳ میلیون دلار به جیب زده است. این اعدام و ارقام در شرایط فعلی بحران اقتصادی

 جهانی واقعا غیرقابل توجیه است، اما ظاهرا قرار است اتفاقی در این زمینه بیفتد. 

در هر حال، این رویکرد در اکثر شرکت‌های فناوری دنیا حکمغرما است و اخیرا شرکت‌هایی مثل متا و آمازون نیز هزاران نفر از کارکنان خود را اخراج کردند.

منبع: Gizchinaاتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/245138/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DB%B2%DB%B8%DB%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA/