زوم از کارمندان خود خواسته است که به محل کارشان بازگردند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی این پلتفرم کنفرانس ویدیویی نیز تمایلی به کار از راه دور کارکنانش ندارد.

The post حتی زوم هم از کارکنانش خواست به محل کار خود بازگردند first appeared on مسترجانبی: اخبار و بررسی تكنولوژی، کامپیوتر، موبایل و اینترنت.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/257722/even-zoom-is-making-staff-return-to-the-office-now/