ایلان ماسک چند ماه پیش به کاربران گفته بود که توییتر که اکنون با نام X شناخته می‌شود قصد دارد درآمد نبلیغاتخود را با خالقات محتوا تقیبم کند. حالا توییتر به قول خود عمل کرده و این برنامه را شروع کرده است. حالا خالقان محتوا از ۱۱۵ کشور دنیا می‌توانند بر اساس تعداد بازدیدهایی که دارند درآمد کسب کنند.

این برنامه شرایط افراد واجد شرایط و همچنین پروسه‌های فعال‌سازی، غیرفعال‌سازی و بازنگری را تعیین می‌کند. این برنامه اولین گام توییتر برای ارائه نوعی کمک مالی به سازندگان محتوا است.

طبق این برنامه ، کاربران واجد شرایط باید عضو توییتر آبی باشند یا نوسط یک سازمان تائید شده باشند. از طرفی باید حداقل ۱۵ میلیون بار بازدید تجمعی در سه ماه گذشته داشته باشند. همچنین باید حداقل ۵۰۰ فالوور داشته باشند و یک حساب Stripe برای پردازش پرداخت ارائه کنند. در صورت رعایت این موارد، کاربران واجد شرایط می‌توانند در بخش تنظیمات توییتر در این برنامه ثبت نام کنند.

علاوه بر این موارد، کاربران باید از تمام شرایط و قوانین توییتر پیروی کنند در غیر اینصورت خطر حذف از برنامه را ممکن است داشته باشند. این طرح شامل یک لینک برای کاربران است تا شرایط برنامه را بررسی کنند.

در هر حال باید ببینیم این برنامه تا چه حد موفق خواهد بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/257215/%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF/