ستارگانی که تازه متولد می‌شوند معمولا فعال هستند، اما در برخی موارد، این ستارگان می‌توانند صحنه‌های جالب و زیبایی خلق کنند. تلسکوپ جیمز وب تصویری از یک ساختار بزرگ و درخشان به نام Herbig-Harrow ثبت کرده است.

این ساختارها معمولا زمانی تشکیل می‌شوند که یک ستاره جدید فواره‌های از گازهای یونیزه را پخش می‌کنند که در جهات مختلف منتشر می‌شوند و با غبار و گاز اطرف ستاره برخورد می کنند. در اثر این برخورد، ابرهای سحابی بسیار بزرگی شکل می‌گیرند که ممکن است صدها سال نوری وسعت داشته باشند.

تلسکوپ فضایی جیمز وب تصویری از یک جفت ستاره‌ فعال به نام Herbig-Haro 46/47 در نور نزدیک به فروسرخ ثبت کرده است. این ستاره‌ها به صورت لکه نارنجی مایل به سفید دبده می‌شوند که توسط دیسکی از گاز و غبار احاطه شده‌اند.

این ساختار در فاصله ۱۴۷۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی Vela قرار دارد و بیش از ۳ سال نوری امتداد پیدا کرده است. در تصویر می‌توانید لوب‌های نارنجی رنگ را ببینید که از ستاره‌های مرکزی ساطع می‌شوند.

همه اینها در پس‌زمینه‌ای از سحابی آبی رنگ قرار دارد. این سحابی بر جت‌ها تاثیر گذاشته است و صخنه زیبایی را خلق کرده است. در حالیکه مواد پرتاب شده به سمت سحابی پرتاب می‌شوند، این جت‌ها می‌توانند با مولکول‌های درون سحابی اندرکنش داشته باشند و روشنایی خیره‌کننده‌ای ایجاد کنند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/257227/james-webb-captures-vast-structure-created-by-newborn-stars/