شادی می‌تواند یکی از معیارهای توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور باشد و حالا لیست شادترین کشورهای جهان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده است.

در این گزارش، لیست کشورهایی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ بیشترین رشد شادی را داشته‌اند، یا به عبارتی شاد‌تر شده‌اند، منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، کشور صربستان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ بیشترین میزان رشد شادی را در بین کشورهای جهان داشته است.

امتیاز شادی این کشور در طول سال‌های گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته که رشد بسیار قابل‌توجهی است.

کشورهای شاد
کشورهای شاد

صربستان در سال‌های گذشته از نظر اقتصادی پیشرفت‌های زیادی داشته و سرانه تولید ناخالص داخلی آن حدودا دو برابر شده است.

همانطور که در لیست مشاهده می‌کنید کشورهای اروپای شرقی در رتبه‌های بالاتر قرار دارند که این موضوع نشان می‌دهد میزان شادی آن‌ها تقریبا به کشورهای اروپای غربی نزدیکتر شده است.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/283345/countries-largest-happiest/