سیستم‌عامل watchOS 11 اپل با قابلیت‌های جدید سلامت برای ساعت‌های هوشمند اپل واچ معرفی شد.

 نسخه جدید watchOS قابلیت جدید فعال‌سازی روز استراحت را ارائه کرده است و شما همچنین می‌توانید حلقه‌های سفارشی را برای روزهای مختلف خود تعیین کنید.

قابلیت بعدی Training Load نام دارد که به کاربران اجازه خواهد داد تا تاثیر شدت تمرینات ورزشی را روی بدن خود بررسی کنند.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/288644/watchos-11-apple/