در حالیکه روسیه شبکه‌های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام را در این کشور ممنوع کرده است و حالا تعداد کاربران آن‌ها چندین برابر کاهش یافته است. این شرایط باعث شده است تا تلگرام برنده این میدان باشد. 

یک موسسه تحقیقاتی به نام Mediascope با بررسی داده‌های کاربران روسی به این نتایج دست یافته است و تعداد کاربران اینستاگرام در ماه‌‌های اخیر ۲۱.۵ درصد کاهش یافته است و از ۳۷.۸ میلیون به ۱۴.۲ میلیون کاربر رسیده است. 

تعداد کاربران روسی فیس بوک نیز از ۹ میلیون به ۱.۹ میلیون نفر کاهش یافته است و این در حالیست که تعداد کاربران تلگرام با افزایش ۶۶ درصدی از ۲۵ میلیون نفر به ۴۱.۵ میلیون نفر افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که تلگرام توانسته در غیاب دو پلتفرم مذکور نفوذ خود را در بین کاربران روسیه افزایش دهد.

نکته جالب اینکه تعداد کاربران شبکه اجتماعی روسی VKontakte نیز افزایش یافته است و از ۴۶ میلیون به ۵۰ میلیون نفر افزایش یافته است.

منبع: Gizchinaاتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/229440/telegram-is-the-winner-after-facebook-and-instagram-ban-in-russia/