به زودی شما هم میتوانید در مستر جانبی کالاهای خود را با نام خود به فروش برسانید. به زودی اطلاعات بیشتری د راین موضوع منتشر خواهیم کرد.